tłumacz
Nazywam się Zenon Styczyrz i jestem właścicielem biura tłumaczeń "LOGOS". Moja przygoda z tłumaczeniami rozpoczęła się od studiów na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filologia angielska. Kolejnym krokiem w karierze była decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie o nadaniu tytułu tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Moim celem jest ciągłe doskonalenie się i zdobywanie nowych umiejętności, dlatego podjąłem naukę w Instytucie Goethego zakończoną zdanym egzaminem Zertyfikat Deutsch. Swoje wiadomości uzupełniłem także dzięki studiom podyplomowym "Handel Zagraniczny" na Akademii Ekonomicznej. Wszystko to oraz chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji jest gwarancją jakości usług świadczonych przez moje biuro.

Na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości jestem wpisany pod numerem TP/2612/05.
logo